Wytyczne Parafialne w zwiazku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce

 

DRODZY PARAFIANIE!

Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jestem zobowiązany wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej po przeliczeniu powierzchni Kościoła nie może przekraczać 18 osób wewnątrz Świątyni, dlatego proszę o skorzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach, biorąc udział we Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu czy Internecie. Przypominam o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Msze Święte (od 20.04. do odwołania) będą odprawiane w Kościele Parafialnym w liczbie do 18 osób w Jego wnętrzu. Uczestnicy Liturgii są zobowiązani do posiadania maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.

Pierwszeństwo udziału w Eucharystii mają osoby, związane z  intencją sprawowanej Mszy Świętej.

Osoby, które zamówiły intencję Mszy Świętej proszę o kontakt telefoniczny tel. (56) 678 10 41 tel. kom. +48 506 024 192 lub e-mailowy: parafia.malanieszawka@op.pl w celu ewentualnego udziału w Eucharystii z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń (wyłącznie 12 osób na Mszy Świętej wewnątrz Kościoła).

Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących, służby zdrowia oraz o ustanie epidemii.

Proszę także o wrażliwość na tych Parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Ks. Proboszcz Marcin Lisiński

Parafiamalanieszawka.pl - 2019