OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ – 28.  03.  2021r.

 1. W dzisiejszą Niedzielę Palmową wchodzimy w celebrację Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten szczególny czas godnie i po chrześcijańsku, zwłaszcza TRIDUUM PASCHALNE tj. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych.
 2. Zgodnie z nowymi postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 25 marca 2021r. na Mszy Świętej, wewnątrz Kościoła, łącznie nie może być więcej niż 8 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.  Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.  Zachęcam do skorzystania z dyspensy od osobistego uczestnictwa we Mszy Świętej i obejrzenia transmisji za pośrednictwem mediów.
 3. Od Niedzieli przechodzimy na letni czas sprawowania Mszy Świętej tj. na godz. 18.00.
 4. W Wielki Czwartek, w pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne o godz. 18.00. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.
 5. W Wielki Piątek wystawnie Najświętszego Sakramentu w godzinach: 10.00 – 17.00. Zachęcam do indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach. Jednak należy w tym samym czasie zadbać, aby w kościele nie przebywało więcej niż 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m. Ofiary złożone w łączności z adoracją będą przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie i innych miejsc świętych. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu obowiązuje święty post paschalny – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (obowiązuje każdego od 14 roku życia do śmierci) oraz trzy posiłki, w tym jeden do syta (obowiązuje wszystkich od 18 do 60 roku życia). Zaleca się przedłużyć ten post na Wielką Sobotę, tak by z uwznioślonym duchem przejść do radości Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielki Piątek od godz. 9.30 odwiedzę chorych z Komunią Święta (proszę o zgłoszenie chorych telefonicznie i wyrażenie chęci przyjęcia wizyty).
 6. W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się na ternie otwartym, tj.:

10. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Teren przed Kaplicą

11. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Parking Gminnego Ośrodka Kultury

12. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Parking przed CSiR Olender

13. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Teren przed Kościołem Parafialnym

Podczas poświęcenie obowiązują zasady reżimu sanitarnego i zasada dystansu społecznego min. 2 m.

Osoby, które nie będą na święconce zachęcam do błogosławieństwa stołu w domu rodzinnym (Przez Ojca Rodziny lub Seniora Rodu) przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (tekst błogosławieństwa zamieszczony jest w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii).

 1. W Wielką Sobotę Adoracja przy Grobie Pańskim w godzinach: 10.00 – 17.00. Zachęcam do indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach. Jednak należy w tym samym czasie zadbać, aby w kościele nie przebywało więcej niż 8 osób. Adoracja Krzyża (bez ucałowania, hołd Krzyżowi oddajemy przez pokłon). Zachęcam wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 18.00. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.
 2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte w układzie Niedzielnym tj. o godz.: 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. Nie będzie procesji Rezurekcyjnej. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8-ciu osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m. Zachęcam Parafian do obejrzenia na TVP 1 transmisji Mszy św. z Watykaniu celebrowanej przez Papieża Franciszka o godz. 9:55 i przyjęcia błogosławieństwo Urbi et Orbi (Miastu i Światu).
 3. Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; wzbudzić miłość ku Niemu; wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Przypominam, że czas Komunii Świętej Wielkanocnej obejmuje okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (30 maja 2021r.). Wierni, którzy nie zdołają skorzystać ze spowiedzi przed świętami Wielkanocy, po ustąpieniu ograniczeń, będą mogli przystąpić do spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
 4. Wszelkie sprawy duszpasterskie można omówić osobiście w biurze parafialnym lub po Mszy świętej, a także załatwić telefonicznie lub drogą e-mailową. Nry dostępne w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiamalanieszawka.pl
 5. Składam serdeczne Bóg Zapłać wszystkim ofiarodawcom indywidualnym i wpłacającym datki na konto parafialne na bieżące potrzeby Parafii.
 6. Życzę wszystkim błogosławionej Niedzieli i nadchodzącego tygodnia

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED

UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

 

albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Parafiamalanieszawka.pl - 2019