Archiwum dla miesiąca: marzec 2021


INTENCJE MSZALNE – 28. 03. – 4. 04. 2021r.

28. 03. 2021 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8. 00 (Kościół) – + Jan Dąbkiewicz

10. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 30 (Kościół) – + Józefę i Stanisława Rączka

16. 00 (Kościół) – + Jadwiga, Jan Zdzisław Łaszewscy oraz Bogusław i Stanisław Kuligowscy

29. 03. 2021 – Poniedziałek

17. 30 (Kościół) – + Zbigniew, Elżbieta, Patryk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

30. 03. 2021 – Wtorek

18. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

31. 03. 2021 – Środa

10. 00 (DPS) – W int. Parafian

17. 30 (Kościół) – + Dziękczynno-błagalna w int. Mateusza z okazji 18 urodzin

18. 00 (Kościół) – + Ryszarda, Władysławę, Zygmunta i Zbigniewa

1. 04. 2021 – Wielki Czwartek

18. 00 (Kościół)Msza Wieczerzy Pańskiej – w int. Parafian

2. 04. 2021 – Wielki Piątek

10.00 – 17.00 (Kościół) – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18. 00 (Kościół) – Liturgia Wielkiego Piątku

3. 04. 2021 – Wielka Sobota

10.00 – 17.00 (Kościół) – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10. 00 – Święcenie Pokarmów – Teren przed Kaplicą

11. 00 – Święcenie Pokarmów – Parking Gminnego Ośrodka Kultury

12. 00 – Święcenie Pokarmów – Parking przed CSiR Olender

13. 00 – Święcenie Pokarmów – Teren przed Kościołem Parafialnym

18. 00 (Kościół) – Liturgia Wigilii Paschalnej – w int. + Anna w 20 r. śm. i Jana Mikulskich

4. 04. 2021 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

8. 00 (Kościół) – + W int. Parafian

10. 00 (Kościół) – + Wanda Krychowiak w 7 r. śm. i Józef Krychowiak w 27 r. śm.

11. 30 (Kościół) – + Maciej, Henryk i Paweł Bruchwałd

12. 30 (DPS) – + Stefan i Danuta

16. 00 (Kościół) – Dziękczynno-błagalna w int. Sylwii i Piotra z okazji 30 rocznicy Sakramentu Małżeństwa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ – 28.  03.  2021r.

 1. W dzisiejszą Niedzielę Palmową wchodzimy w celebrację Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten szczególny czas godnie i po chrześcijańsku, zwłaszcza TRIDUUM PASCHALNE tj. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych.
 2. Zgodnie z nowymi postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 25 marca 2021r. na Mszy Świętej, wewnątrz Kościoła, łącznie nie może być więcej niż 8 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.  Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.  Zachęcam do skorzystania z dyspensy od osobistego uczestnictwa we Mszy Świętej i obejrzenia transmisji za pośrednictwem mediów.
 3. Od Niedzieli przechodzimy na letni czas sprawowania Mszy Świętej tj. na godz. 18.00.
 4. W Wielki Czwartek, w pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne o godz. 18.00. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.
 5. W Wielki Piątek wystawnie Najświętszego Sakramentu w godzinach: 10.00 – 17.00. Zachęcam do indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach. Jednak należy w tym samym czasie zadbać, aby w kościele nie przebywało więcej niż 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m. Ofiary złożone w łączności z adoracją będą przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie i innych miejsc świętych. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu obowiązuje święty post paschalny – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (obowiązuje każdego od 14 roku życia do śmierci) oraz trzy posiłki, w tym jeden do syta (obowiązuje wszystkich od 18 do 60 roku życia). Zaleca się przedłużyć ten post na Wielką Sobotę, tak by z uwznioślonym duchem przejść do radości Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielki Piątek od godz. 9.30 odwiedzę chorych z Komunią Święta (proszę o zgłoszenie chorych telefonicznie i wyrażenie chęci przyjęcia wizyty).
 6. W Wielką Sobotę błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się na ternie otwartym, tj.:

10. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Teren przed Kaplicą

11. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Parking Gminnego Ośrodka Kultury

12. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Parking przed CSiR Olender

13. 00 – Błogosławieństwo Pokarmów – Teren przed Kościołem Parafialnym

Podczas poświęcenie obowiązują zasady reżimu sanitarnego i zasada dystansu społecznego min. 2 m.

Osoby, które nie będą na święconce zachęcam do błogosławieństwa stołu w domu rodzinnym (Przez Ojca Rodziny lub Seniora Rodu) przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (tekst błogosławieństwa zamieszczony jest w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii).

 1. W Wielką Sobotę Adoracja przy Grobie Pańskim w godzinach: 10.00 – 17.00. Zachęcam do indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach. Jednak należy w tym samym czasie zadbać, aby w kościele nie przebywało więcej niż 8 osób. Adoracja Krzyża (bez ucałowania, hołd Krzyżowi oddajemy przez pokłon). Zachęcam wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 18.00. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8 osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m.
 2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte w układzie Niedzielnym tj. o godz.: 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. Nie będzie procesji Rezurekcyjnej. W Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 8-ciu osób. Osoby stojące na zewnątrz proszę o zachowanie odległości 2 m. Zachęcam Parafian do obejrzenia na TVP 1 transmisji Mszy św. z Watykaniu celebrowanej przez Papieża Franciszka o godz. 9:55 i przyjęcia błogosławieństwo Urbi et Orbi (Miastu i Światu).
 3. Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy. Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; wzbudzić miłość ku Niemu; wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Przypominam, że czas Komunii Świętej Wielkanocnej obejmuje okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (30 maja 2021r.). Wierni, którzy nie zdołają skorzystać ze spowiedzi przed świętami Wielkanocy, po ustąpieniu ograniczeń, będą mogli przystąpić do spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
 4. Wszelkie sprawy duszpasterskie można omówić osobiście w biurze parafialnym lub po Mszy świętej, a także załatwić telefonicznie lub drogą e-mailową. Nry dostępne w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiamalanieszawka.pl
 5. Składam serdeczne Bóg Zapłać wszystkim ofiarodawcom indywidualnym i wpłacającym datki na konto parafialne na bieżące potrzeby Parafii.
 6. Życzę wszystkim błogosławionej Niedzieli i nadchodzącego tygodnia

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED

UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

 

albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Wytyczne Parafialne w zwiazku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce

DRODZY PARAFIANIE!

 

Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jestem zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25. 03. 2021r.  po przeliczeniu powierzchni Kościoła na liturgii nie może być więcej niż 8 osób.

Ze względu na to, że budynek Kościoła jest większy od 27.03. 2021r.  do odwołania obostrzeń Msze Święte będą sprawowane w Kościele parafialnym.

Proszę o skorzystanie z dyspensy Księdza Biskupa i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszam tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych, z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń (Uczestnicy Liturgii są zobowiązani do posiadania maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta). Proszę o potwierdzenie udziały rodziny (ilości osób) we Mszy Świętej pod nr tel. 506-024-192

 

Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii.

Proszę także o wrażliwość na tych parafian, którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

 

Ks. Proboszcz Marcin Lisiński

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 5 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 21.  03.  2021r.

 1. W liturgii Kościoła nadchodzącego tygodnia będziemy obchodzili:

25 marca 2021 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej na każdy dzień.

 1. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia na Mszy Świętej po przeliczeniu powierzchni Kościoła, wewnątrz Świątyni nie może być więcej niż 12 osób, a w kaplicy 10. Osoby stojące na zewnątrz proszę, aby zachowały od siebie odstęp min. 1,5 metra.
 2. Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję dłoni przez wszystkich uczestników liturgii.
 3. W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwa pasyjne; w piątki Drogę Krzyżową odprawiamy o godz. 17.00 w Kaplicy. Gorzkie Żale śpiewamy w Niedzielę o godz. 15.30. w Kościele przed Mszą Świętą o godz. 16.00. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.
 4. W Środę w Kościele o godzinie 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a następnie Msza Św.
 5. Dziękuję Panu Wójtowi Krzysztofowi Czarneckiemu i Panu Brygadierowi Michałowi Śniegowskiemu – Dowódcy 2 Jednostki Straży Pożarnej w Toruniu za pomoc i przeprowadzenie podcinki drzew przy kościele i plebanii. We wtorek planowana jest podcinka drzew na parkingu przy kaplicy. Bardzo proszę, aby tego dnia o nie parkować samochodów na terenie prac wycinkowych.
 6. W czasie pandemii w okresie przedświątecznym nie będzie dekanalnych dni spowiedzi świętej. Proszę o skorzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania przed parafialnymi Mszami Świętymi.
 7. W przyszłą Niedzielę podczas każdej Mszy Świętej błogosławieństwo palm.
 8. Życzę wszystkim błogosławionej Niedzieli i nadchodzącego tygodnia.

 

INTENCJE MSZALNE – 21. 03. – 28. 03. 2021r.

21. 03. 2021 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 (Kaplica) – + Lucynę i Mieczysława Siwka, Władysławę i Konrada Mondrzejewskich i dziadków Rydlewskich

10. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 30 (Kaplica) – + Bernard Maciejewski

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Stefan Kruszkowski i Irenę Taracha

22. 03. 2021 – Poniedziałek

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

23. 03. 2021 – Wtorek

16. 30 (Kaplica) – + Stanisław Widawski w 10 r. śm.

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

24. 03. 2021 – Środa

10. 00 (DPS) – W int. Parafian

16. 30 (Kościół) – + Jan Ziemniak w 1 r. śm., Anna Ziemniak i zmarli z Rodziny

17. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

25. 03. 2021 – Czwartek

9. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

26. 03. 2021 – Piątek

16. 30 (Kaplica) – + Władysław, Sławomir, Leszek i Mirosława Sosnowscy

17. 00 (Kaplica) – Droga Krzyżowa

16. 30 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

27. 03. 2021 – Sobota

16. 30 (Kaplica) – Dziękczynno-błagalna w int. Ks. Proboszcza z okazji urodzin – int. od Róży Różańcowej

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

28. 03. 2021 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8. 00 (Kaplica) – + Jan Dąbkiewicz

10. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 30 (Kaplica) – + Józefę i Stanisława Rączka

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Jadwiga, Jan Zdzisław Łaszewscy oraz Bogusław i Stanisław Kuligowscy

INTENCJE MSZALNE – 14. 03. – 21. 03. 2021r.

14. 03. 2021 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 (Kaplica) – Zmarłych z Rodzin Szynkowskich i Derengowskich oraz Dziadków z obojga stron

10. 00 (Kościół) – + Paweł Mirek – int. od Violetty

11. 30 (Kaplica) – + Rafał Lewandowski i zmarli z Rodzin Rusinek i Lewandowskich

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

15. 03. 2021 – Poniedziałek

16. 30 (Kaplica) – Dziękczynno-błagalna w int. Julii Warchockiej z okazji 18 urodzin

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

16. 03. 2021 – Wtorek

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

17. 03. 2021 – Środa

10. 00 (DPS) – W int. Parafian

16. 30 (Kościół) – Dziękczynno-błagalna w int. Józefa Grześkowiak z okazji imienin i urodzin

17. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

18. 03. 2021 – Czwartek

9. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

19. 03. 2021 – Piątek

16. 30 (Kaplica) – + Ks. Zenon Patelski

17. 00 (Kaplica) – Droga Krzyżowa

17. 30 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

20. 03. 2021 – Sobota

16. 30 (Kaplica) – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego, łaskę wiary przez ręce NMP i wstawiennictwo św. o. Pio i św. Charbela w int. Joanny z okazji urodzin

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

21. 03. 2021 – 5 Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 (Kaplica) – + Lucynę i Mieczysława Siwka, Władysławę i Konrada Mondrzejewskich i dziadków Rydlewskich

10. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 30 (Kaplica) – + Bernard Maciejewski

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Stefan Kruszkowski i Irenę Taracha

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 4 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 14.  03.  2021r.

 1. W liturgii Kościoła nadchodzącego tygodnia będziemy obchodzili:

19 marca 2021 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej na każdy dzień.

 1. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia na Mszy Świętej po przeliczeniu powierzchni Kościoła, wewnątrz Świątyni nie może być więcej niż 12 osób, a w kaplicy 10. Osoby stojące na zewnątrz proszę, aby zachowały od siebie odstęp min. 1,5 metra.
 2. Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję dłoni przez wszystkich uczestników liturgii.
 3. W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwa pasyjne; w piątki Drogę Krzyżową odprawiamy o godz. 17.00 w Kaplicy. Gorzkie Żale śpiewamy w Niedzielę o godz. 15.30. w Kościele przed Mszą Świętą o godz. 16.00. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.
 4. W Środę w Kościele o godzinie 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a następnie Msza Św.
 5. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
 6. W Piątek uroczystość św. Józefa z tej racji nie obowiązuje post piątkowy.
 7. W przyszła niedzielę tj. 21. 03. po Mszy św. o godz. 11. 30 spotkanie Dzieci i Rodziców, którzy chcą zakupić nową szatkę komunijną.
 8. Życzę wszystkim błogosławionej Niedzieli i nadchodzącego tygodnia.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 3 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 7.  03.  2021r.

 1. Wszystkim Paniom z okazji jutrzejszego Dnia Kobiet, a także wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej na każdy dzień.
 2. Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia na Mszy Świętej po przeliczeniu powierzchni Kościoła, wewnątrz Świątyni nie może być więcej niż 12 osób, a w kaplicy 10. Osoby stojące na zewnątrz proszę, aby zachowały od siebie odstęp min. 1,5 metra.
 3. Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję dłoni przez wszystkich uczestników liturgii.
 4. W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwa pasyjne; w piątki Drogę Krzyżową odprawiamy o godz. 17.00 w Kaplicy. Gorzkie Żale śpiewamy w Niedzielę o godz. 15.30. w Kościele przed Mszą Świętą o godz. 16.00. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.
 5. W Środę w Kościele o godzinie 17.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, a następnie Msza Św.
 6. Wniosek Parafii dotyczący dofinansowania systemu przeciwpożarowego dla naszego zabytkowego Kościoła został pozytywnie rozpatrzony przez Komisje przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Parafii została przyznana kwota 17000,00 zł na wykonanie instalacji. Dziękuję Pani mgr Annie Maślak – Kierownikowi Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce za pomoc w przygotowaniu projektu. Został także złożony wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na dofinasowanie brakującej kwoty.
 7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Grażyna Ziętek, lat 65, Polecajmy Jej duszę Miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie … „
 8. Życzę wszystkim błogosławionej Niedzieli i nadchodzącego tygodnia.

 

INTENCJE MSZALNE – 7. 03. – 14. 03. 2021r.

7. 03. 2021 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 (Kaplica) – Dziękczynno-błagalna w int. Rodziców Ewy i Wiesława z okazji urodzin

10. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 30 (Kaplica) – Dziękczynno-błagalna w int. Faustyny z okazji 15 urodzin

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Romuald Matuszewski w 19 r. śm. i zmarli z Rodziny Matuszewskich i Zych

8. 03. 2021 – Poniedziałek

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

9. 03. 2021 – Wtorek

16. 30 (Kaplica) – O zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny Durlak – int. od Dzieci

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

10. 03. 2021 – Środa

10. 00 (DPS) – W int. Parafian

16. 30 (Kościół) – + Władysławę, Zygmunta, Ryszarda i Zbigniewa

17. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

11. 03. 2021 – Czwartek

9. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

12. 03. 2021 – Piątek

17. 00 (Kaplica) – Droga Krzyżowa

17. 30 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

13. 03. 2021 – Sobota

15. 00 (Kościół) – Msza Św. Chrzcielna – Jakub Niewczas

16. 30 (Kaplica) – + Paweł Mirek w 1 r. śm. – int. od Rodziny

17. 00 (Kaplica) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

14. 03. 2021 – 4 Niedziela Wielkiego Postu

8. 00 (Kaplica) – Zmarłych z Rodzin Szynkowskich i Derengowskich oraz Dziadków z obojga stron

10. 00 (Kościół) – + Paweł Mirek – int. od Violetty

11. 30 (Kaplica) – + Rafał Lewandowski i zmarli z Rodzin Rusinek i Lewandowskich

15. 30 (Kościół) – Gorzkie Żale

16. 00 (Kościół) – + Marian Olszewski – Msza św. gregoriańska

Parafiamalanieszawka.pl - 2019