Przypomnienie o przestrzeganiu obostrzeń związanych z Pandemią

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult”.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8).

Parafiamalanieszawka.pl - 2019